Ekonomia i Środowisko

Czasopismo Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Author:

Publisher:

ISBN:

Category: Environmental policy

Page:

View: 848

Ius et veritas

księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza

Author: Wojciech Staszewski

Publisher: Wydawnictwo Kul

ISBN:

Category: Constitutional law

Page: 563

View: 235

Krakowskie studia z historii państwa i prawa, tom 3

Author: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła (ed.)

Publisher: Wydawnictwo UJ

ISBN:

Category: Law

Page: 402

View: 836

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.