Krakowskie studia z historii państwa i prawa, tom 3

Author: Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła (ed.)

Publisher: Wydawnictwo UJ

ISBN:

Category: Law

Page: 402

View: 537

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów w katedrach historycznoprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych.