Handbook of Frisian studies

Author: Horst Haider Munske

Publisher: Walter de Gruyter

ISBN:

Category: Frisian language

Page: 845

View: 165

The -Handbook of Frisian Studies- is the first systematic overall description of Frisian studies from the early runes to Frisian as a European minority language. The central focus is on the West, East and North Frisian dialects in the Netherlands and Germany, standard West Frisian, the history of the Frisian languages and literatures and Old Frisian in the Middle Ages. Introductory articles give a detailed survey of the present-day institutions and main areas of research and language promotion. The -Handbook- with its 79 articles written by 45 authors aims at providing comprehensive information while at the same time fostering contacts to the neighbouring disciplines."

A Desirable World

Essays in Honor of Professor Bart Landheer

Author: A.M.C.H. Reigersman-Van der Eerden

Publisher: Springer Science & Business Media

ISBN:

Category: Social Science

Page: 232

View: 114

Aan de totstandkoming van dit LIBER AMICORUM werkten een aantal personen uit het bereik van verschillende wetenschappelijke disciplines mee, die als verenigend element de persoon en het veld van belangstelling van de jubilaris hebben. Moge deze gecombineerde publicatie van mensen uit verschillende landen en werelddelen onder het teken van sympatie en wetenschap een bijdrage leveren tot inzicht in en belangstelling voor de opgaven, die de tijd ons stelt. Voor de jubilaris, die op 30 januari 70 jaar werd, vormde de werkzaamheid van het bewustzijn en de funktie ervan in de ontwikkelings geschiedenis van de mensheid een, zo niet het centrale onderwerp van zijn studies, dat men in zijn talrijke publicaties op uiteenlopende terreinen, met de sociologie als verbindend element, steeds vertegenwoordigd vindt. Een overzicht van de werken van de heer Landheer vindt men elders in dit boek, in het volgende komt slechts een enkel ervan ter sprake. Landheers publicaties beginnen bij Plato. In de twintiger jaren schreef hij aIs dissertatie een studie over Plato's ideeen omtrent de Staat: Der Gesellschafts- und Staatsbegriff Platons; Auf der Grundlage seiner Ideenlehre entwickelt. 1 Hij promoveerde hiermee summa cum laude bij Othmar Spann in Wenen. De werken van deze belangrijke geleerde werden kortelings opnieuw uitgegeven. Vit het voorwoord van de studie kan men opmaken hoe de leraar inspirerend op de promovendus heeft gewerkt. Het is een belangrijk, zuiver doordacht en met enthousiasme geschreven boek geworden.

Conscience and Conscientious Objections

Author: Anders Schinkel

Publisher: Amsterdam University Press

ISBN:

Category: Philosophy

Page: 637

View: 145

In Western countries conscientious objection is usually accommodated in various ways, at least in certain areas (military conscription, medicine) and to some extent. It appears to be regarded as fundamentally different from other kinds of objection. But why? This study argues that conscientious objection cannot be understood as long as conscience is misunderstood. The author provides a new interpretation of the historical development of expressions of conscience and thought on the subject, and offers a new approach to conscientious objection rooted in the symbol-approach to conscience.

Library of Congress Catalogs

Subject catalog

Author: Library of Congress

Publisher:

ISBN:

Category: Language Arts & Disciplines

Page:

View: 926

Subject Catalog

Author: Library of Congress

Publisher:

ISBN:

Category: Catalogs, Subject

Page:

View: 662

Aspects of the Medieval Animal Epic

Proceedings of the International Conference, Louvain, May 15-17, 1972

Author: Edward Rombauts

Publisher: Leuven University Press

ISBN:

Category: Nature

Page: 268

View: 132