Christian Science

Author: Hermann Siegfried Hering

Publisher:

ISBN:

Category: Christian Science

Page: 44

View: 575

Rietstaps Handboek der heraldiek

met heraldische woordenlijst in Frans, Engels, Duits en Afrikaans

Author: Cornelis Pama

Publisher: Brill Archive

ISBN:

Category: Heraldry

Page: 376

View: 205

De boekbinder

Of volledige beschrijving van al het gene wat et deze konst betrekking heeft : Met pl

Author: Hendrik de Haas

Publisher:

ISBN:

Category:

Page: 166

View: 103

Historie Der Gereformeerde Kerken Van Vrankrijk: Vervattende Het Begin en Den Voortgang Der Reformatie, Begonnen Met Het Jaar 1517, en Byzonderlijk de Historie Sedert Het Verlenen Van 't Edict Van Nantes

Mitsgaders Een Naauwkeurig Verhaal Van Alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenarijen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden ... Geleden Hebben ... : Met Byvoeging Van Alle de Gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en Andere Authetyke Stukken Daar Toe Behoorende

Author: Elie Benoist

Publisher:

ISBN:

Category:

Page:

View: 626

South Africa

To the Sources of Apartheid

Author: Steve Debroey

Publisher: University Press of Amer

ISBN:

Category: History

Page: 612

View: 758

This book examines the roots of colonial rule and white supremacy in South Africa. Beginning with the Dutch settlers who started to arrive in the 17th and 18th centuries, this source offers a comprehensive history of white colonization, conquest, plunder and dispossession of the indigenous black peoples and societies of South Africa. Well documented by maps. Contents: include: Protection of the Dutch Commercial Relations with East India in the 17th Century; Gradual Development; Growth Process not without Problems; Uncertain Future; Turbulent Years and Infamous End of the VOC at the Cape; New Masters; Emancipation of all Non-whites; Emigration or 'The Great Trek'; The Boers Bake the Bread and the Britons Eat It; Two Boer Republics; The South African Republic: A Boiling Kettle; Positive and Negative Aspects of British Rule; Attempt to British Domination; Afrikaner Nationalism, British Imperialism and Enslavement of the Aborigines; and Towards the Unification of South Africa.